Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Radzionków

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Mapa biuletynu


Przyjmowanie i załatwianie spraw
    System Elektronicznej Skrzynki Podawczej-Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (1)
    Sposoby doręczania dokumentów do Urzędu Miasta Radzionków (1)
    Język migowy w urzędzie (1)
    Ośrodek Pomocy Społecznej - druki do pobrania (0)
        Ogłoszenia (3)
        Świadczenia rodzinne (8)
        Fundusz alimentacyjny (1)
        Dodatki mieszkaniowe (3)
        Stypendia (2)
        Karta Dużej Rodziny (1)
    Działalność gospodarcza (13)

Menu podmiotowe
    Status Prawny Miasta (0)
        Symbole Miasta (3)
        Statut Miasta (1)
        Honorowy Obywatel Miasta Radzionkowa (2)
        Podstawowe informacje o mieście (1)
        Dane statystyczne dotyczące mieszkańców miasta (2)
        Wizja rozwoju Radzionkowa (1)
        Strategia Rozwoju Miasta Radzionków (1)
        Miasta Partnerskie (2)
    Rada Miasta (0)
        Kompetencje Rady Miasta (1)
        Regulamin Pracy Rady Miasta (1)
        Radni Rady Miasta (6)
        Komisje Rady Miasta (0)
            Komisja Rewizyjna (1)
                Skład komisji i jej działalność (3)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2006-2010 (0)
                    Rok 2010 (16)
                    Rok 2009 (28)
                    Rok 2008 (20)
                    Rok 2007 (27)
                    Rok 2006 (2)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2010-2014 (0)
                    Rok 2010 (2)
                    Rok 2011 (21)
                    Rok 2012 (17)
                    Rok 2013 (12)
                    Rok 2014 (7)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2014-2018 (0)
                    Rok 2014 (2)
                    Rok 2015 (2)
            Komisja Finansów i Rozwoju Miasta (0)
                Skład komisji i jej działalność (3)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2006-2010 (0)
                    Rok 2010 (11)
                    Rok 2009 (15)
                    Rok 2008 (18)
                    Rok 2007 (22)
                    Rok 2006 (3)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2010-2014 (0)
                    Rok 2010 (4)
                    Rok 2011 (15)
                    Rok 2012 (20)
                    Rok 2013 (18)
                    Rok 2014 (10)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2014-2018 (0)
                    Rok 2014 (6)
            Komisja Komunalna (0)
                Skład komisji i jej działalność (3)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2006-2010 (0)
                    Rok 2010 (11)
                    Rok 2009 (13)
                    Rok 2008 (12)
                    Rok 2007 (19)
                    Rok 2006 (2)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2010-2014 (0)
                    Rok 2010 (3)
                    Rok 2011 (15)
                    Rok 2012 (19)
                    Rok 2013 (14)
                    Rok 2014 (10)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2014-2018 (0)
                    Rok 2014 (6)
            Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia (0)
                Skład komisji i jej działalność (3)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2006-2010 (0)
                    Rok 2010 (13)
                    Rok 2009 (19)
                    Rok 2008 (17)
                    Rok 2007 (21)
                    Rok 2006 (3)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2010-2014 (0)
                    Rok 2010 (4)
                    Rok 2011 (15)
                    Rok 2012 (16)
                    Rok 2013 (15)
                    Rok 2014 (9)
                Protokoły z posiedzeń kadencji 2014-2018 (0)
                    Rok 2014 (4)
                    Rok 2015 (1)
        Sesje Rady Miasta (0)
            Sesje Rady Miasta - terminy sesji i porządek obrad (1)
            Ramowy plan pracy Rady Miasta na I półrocze 2015 roku (1)
            Protokoły z sesji Rady Miasta Radzionków - Kadencja 2014-2018 (1)
            Protokoły z sesji Rady Miasta Radzionków - Kadencja 2010 - 2014 (5)
            Protokoły z sesji Rady Miasta Radzionków - Kadencja 2006 - 2010 (5)
            Protokoły z sesji Rady Miasta Radzionków - Kadencja 2002 - 2006 (0)
                2002 rok (3)
                2003 rok (12)
                2004 rok (11)
                2005 rok (12)
                2006 rok (10)
            Protokoły z sesji Rady Miasta Radzionków - Kadencja 1998 - 2002 (0)
                1998 rok (5)
                1999 rok (9)
                2000 rok (7)
                2001 rok (7)
                2002 rok (9)
        Interpelacje i wnioski Radnych (1)
        Wnioski i opinie Komisji Rady Miasta (1)
        Projekty uchwał (0)
            2011 rok od VIII do XVI sesji Rady Miasta Radzionków (9)
            2012 rok od XVII do XXVII sesji Rady Miasta Radzionków (11)
            2013 rok od XXVIII sesji Rady Miasta Radzionków do XL sesji Rady Miasta Radzionków (13)
            2014 rok od XLI sesji Rady Miasta Radzionków do IV sesji Rady Miasta Radzionków (13)
            2015 rok od V sesji Rady Miasta Radzionków (2)
    Akty prawa miejscowego (1)
        1998 rok (1)
        Kadencja 1998 - 2002 (1)
        Kadencja 2002 - 2006 (1)
        Kadencja 2006 - 2010 (0)
            2010 rok (14)
            2006-2009 rok (1)
        Kadencja 2010 - 2014 (0)
            2010 rok (3)
            2011 rok (14)
            2012 rok (29)
            2013 rok (22)
            2014 rok (13)
        Kadencja 2014 - 2018 (0)
            Rok 2014 (4)
            Rok 2015 (1)
    Uchwały Rady Miasta (0)
        Uchwały Rady Miejskiej 1998 rok (1)
            STYCZEŃ Od Nr 1/98 do Nr 17/98 (17)
            LUTY Od Nr 18/98 do Nr 26/98 (9)
            MARZEC Od Nr 27/98 do Nr 36/98 (10)
            KWIECIEŃ Od Nr 37/98 do Nr 42/98 (6)
            MAJ Od Nr 43/98 do Nr 47/98 (5)
            CZERWIEC Od Nr 48/98 do Nr 64/98 (17)
            PAŹDZIERNIK Od Nr 65/98 (1)
        Uchwały Rady Miasta Radzionków - kadencja 1998-2002 (0)
            1998 rok (0)
                PAŹDZIERNIK Od Nr I/1/98 do Nr I/3/98 (3)
                LISTOPAD Od Nr II/4/98 do Nr III/26/98 (23)
                GRUDZIEŃ Od Nr IV/27/98 do Nr V/39/98 (13)
            1999 rok (0)
                LUTY Od Nr VI/40/99 do Nr VI/51/99 (12)
                MARZEC Od Nr VII/52/99 do Nr VII/63/99 (12)
                KWIECIEŃ Od Nr VIII/64/99 do Nr VIII/70/99 (7)
                MAJ Od Nr IX/71/99 do Nr IX/78/99 (8)
                CZERWIEC Od Nr X/79/99 do Nr X/86/99 (8)
                SIERPIEŃ Od Nr XI/87/99 do Nr XI/93/99 (7)
                WRZESIEŃ Od Nr I/N/1/99 do Nr I/N/2/99 (2)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XII/94/99 do Nr XII/105/99 (12)
                GRUDZIEŃ Od Nr XIII/106/99 do Nr XIII/116/99 (16)
            2000 rok (0)
                MARZEC Od Nr XIV/122/00 do Nr XIV/129/00 (8)
                KWIECIEŃ Od Nr XV/130/00 do Nr XV/136/00 (7)
                CZERWIEC Od Nr XVI/137/00 do Nr XVI/146/00 (10)
                LIPIEC Od Nr XVII/147/00 do Nr XVII/153/00 (7)
                SIERPIEŃ Od Nr XVIII/154/00 do Nr XVIII/162/00 (9)
                LISTOPAD Od Nr XIX/163/00 do Nr XIX/173/00 (11)
                GRUDZIEŃ Od Nr XX/174/00 do Nr XX/188/00 (15)
            2001 rok (0)
                LUTY Od Nr XXI/189/01 do Nr XXI/197/01 (9)
                KWIECIEŃ Od Nr XXII/198/01 do Nr XXII/204/01 (7)
                CZERWIEC Od Nr XXIII/205/01 do Nr XXIII/215/01 (20)
                SIERPIEŃ Od Nr XXIV/225/01 do Nr XXIV/234/01 (10)
                LISTOPAD Od Nr XXV/235/01 do Nr XXV/247/01 (13)
                GRUDZIEŃ Od Nr XXVI/N/248/01 do Nr XXVII/256/01 (9)
            2002 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr XXVIII/257/02 do Nr XXVIII/264/02 (8)
                LUTY Od Nr XXIX/265/02 do Nr XXIX/266/02 (2)
                KWIECIEŃ Od Nr XXX/267/02 do Nr XXX/273/02 (7)
                CZERWIEC Od Nr XXXI/274/02 do Nr XXXI/278/02 (5)
                LIPIEC Od Nr XXXII/279/02 do Nr XXXII/284/02 (6)
                SIERPIEŃ Od Nr XXXIII/285/02 do Nr XXXIII/289/02 (5)
                WRZESIEŃ Od Nr XXXIV/290/02 do nr XXXV/301/02 (12)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XXXVI/302/02 do Nr XXXVI/304/02 (3)
        Uchwały Rady Miasta Radzionków - kadencja 2002-2006 (0)
            2002 rok (0)
                LISTOPAD Od Nr I/1/02 do Nr I/2/02 (2)
                GRUDZIEŃ Od Nr II/3/02 do Nr III/24/02 (22)
            2003 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr IV/25/03 do Nr IV/30/03 (6)
                LUTY (1)
                MARZEC Od Nr V/31/03 do Nr V/38/03 (8)
                KWIECIEŃ Od Nr VI/39/03 do Nr VII/52/03 (14)
                CZERWIEC Od Nr VIII/53/03 do Nr VIII/56/03 (4)
                LIPIEC Od Nr IX/57/03 do Nr IX/62/03 (6)
                SIERPIEŃ Od Nr X/63/03 do Nr X/71/03 (9)
                WRZESIEŃ Od Nr XI/72/03 do Nr XI/75/03 (4)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XII/76/03 do Nr XIII/80/03 (5)
                LISTOPAD Od Nr XIV/81/03 do Nr XIV/86/03 (6)
                GRUDZIEŃ Od Nr XV/87/03 do Nr XV/95/03 (9)
            2004 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr XVI/96/04 do Nr XVI/103/04 (8)
                LUTY Od Nr XVII/104/04 do Nr XVII/106/04 (3)
                MARZEC Od Nr XVIII/107/04 do Nr XVIII/112/04 (6)
                KWIECIEŃ Od Nr XIX/113/04 do Nr XIX/124/04 (12)
                MAJ Od Nr XX/125/04 do Nr XX/130/04 (6)
                LIPIEC Od Nr XXI/131/04 do Nr XXI/137/04 (7)
                WRZESIEŃ Od Nr XXII/138/04 do Nr XXII/149/04 (12)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XXIII/150/04 do Nr XXIII/154/04 (5)
                LISTOPAD Nr XXIV/155/04 (1)
                GRUDZIEŃ Od Nr XXV/156/04 do Nr XXVI/178/04 (23)
            2005 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr XXVII/179/05 do Nr XXVII/183/05 (5)
                LUTY Od Nr XXVIII/184/05 do Nr XXVIII/187/05 (4)
                MARZEC Od Nr XXIX/188/05 do Nr XXIX/198/05 (11)
                KWIECIEŃ Od Nr XXX/199/05 do Nr XXX/207/05 (9)
                MAJ Od Nr XXXI/208/05 do Nr XXXI/214/05 (7)
                CZERWIEC Od Nr XXXII/215/05 do Nr XXX/221/05 (7)
                SIERPIEŃ Od Nr XXXIII/222/05 do Nr XXXIII/226/05 (5)
                WRZESIEŃ Od Nr XXXIV/227/05 do Nr XXXIV/236/05 (10)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XXXV/237/05 do Nr XXXV/240/05 (4)
                LISTOPAD Od Nr XXXVI/241/05 do Nr XXXVI/242/05 (2)
                GRUDZIEŃ Od Nr XXXVII/243/05 do Nr XXXVIII/257/05 (15)
            2006 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr XXXIX/258/06 do Nr XXXIX/263/06 (6)
                LUTY Od Nr XL/264/06 do Nr XL/267/06 (4)
                MARZEC Od Nr XLI/268/06 do Nr XLI/271/06 (4)
                KWIECIEŃ Od Nr XLII/272/06 do nr XLII/287/06 (16)
                MAJ Od Nr XLIII/289/06 do Nr XLIII/294/06 (6)
                CZERWIEC Od Nr XLIV/295/06 do Nr XLIV/305/06 (11)
                SIERPIEŃ Od Nr XLV/306/06 do Nr XLV/316/06 (11)
                WRZESIEŃ Od Nr XLVI/317/06 do Nr XLVI/324/06 (8)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XLVII/325/06 do Nr XLVIII/328/06 (4)
        Uchwały Rady Miasta Radzionków - kadencja 2006-2010 (0)
            2006 rok (0)
                LISTOPAD Od Nr I/1/06 do Nr I/2/06 (2)
                GRUDZIEŃ Od Nr II/3/06 do Nr IV/30/06 (28)
            2007 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr V/31/07 do Nr V/36/07 (6)
                LUTY Od Nr VI/37/07 do Nr VII/41/07 (5)
                MARZEC Od Nr VIII/42/07 do Nr VIII/48/07 (7)
                KWIECIEŃ Od Nr IX/49/07 do Nr X/65/07 (17)
                MAJ Od Nr XI/66/07 do Nr XI/74/07 (9)
                CZERWIEC Od Nr XII/75/07 do Nr XII/88/07 (14)
                LIPIEC (1)
                SIERPIEŃ Od Nr XIII/89/07 do XIV/104/07 (16)
                WRZESIEŃ Od Nr XV/105/07 do Nr XVI/116/07 (12)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XVII/117/07 do NrXVIII/133/07 (17)
                LISTOPAD Od Nr XIX/134/07 do Nr XIX/156/07 (23)
                GRUDZIEŃ Od Nr XX/157/07 do Nr XXI/172/07 (16)
            2008 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr XXII/173/08 do nr XXIII/181/08 (9)
                LUTY Od Nr XXIV/182/08 do Nr XXIV/190/08 (9)
                MARZEC Od Nr XXV/191/08 do Nr XXV/199/08 (9)
                KWIECIEŃ Od Nr XXVI/200/08 do Nr XXVI/218/08 (19)
                MAJ Od Nr XXVII/219/08 do Nr XXVIII/227/08 (9)
                CZERWIEC Od Nr XXIX/228/08 do Nr XXIX/234/08 (7)
                LIPIEC (1)
                SIERPIEŃ Od Nr XXX/235/08 do Nr XXX/249/08 (15)
                WRZESIEŃ Od Nr XXXI/250/08 do Nr XXXI/262/08 (13)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XXXII/263/08 do Nr XXXIII/279/08 (17)
                LISTOPAD Od Nr XXXIV/280/08 do nr XXXIV/290/08 (11)
                GRUDZIEŃ Od nr XXXV/291/08 do nr XXXV/301/08 (11)
            2009 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr XXXVI/302/09 do Nr XXXVI/306/09 (5)
                LUTY Od Nr XXXVII/307/09 do Nr XXXVII/314/09 (8)
                MARZEC Od Nr XXXVIII/315/09 do Nr XXXVIII/323/09 (9)
                KWIECIEŃ Od Nr XXXIX/324/09 do Nr XXXIX/331/09 (8)
                MAJ Od Nr XL/332/09 do Nr XL/343/09 (12)
                CZERWIEC Od Nr XLI/344/09 do Nr XLI/360/09 (17)
                WRZESIEŃ Od Nr XLII/361/09 do Nr XLIII/385/09 (25)
                PAŻDZIERNIK Od NR XLIV/386/09 do Nr XLV/396/09 (11)
                LISTOPAD Od Nr XLVI/397/09 do Nr XLVI/404/09 (8)
                GRUDZIEŃ Od Nr XLVII/405/09 do Nr XLVII/410/09 (6)
            2010 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr XLVIII/411/10 do Nr XLVIII/421/10 (11)
                LUTY Od Nr XLIX/422/10 do Nr XLIX/425/10 (4)
                MARZEC Od Nr L/426/10 do Nr L/432/10 (7)
                KWIECIEŃ Od Nr LI/433/10 do Nr LII/440/10 (8)
                MAJ Od Nr LIII/441/10 do Nr LIII/443/10 (3)
                CZERWIEC Od Nr LIV/444/10 do Nr LIV/456/10 (13)
                WRZESIEŃ Od Nr LV/457/10 do Nr LVI/474/10 (18)
                PAŹDZIERNIK OD Nr LVII/475/2010 do Nr LVII/489/2010 (15)
        Uchwały Rady Miasta Radzionków - kadencja 2010-2014 (0)
            2010 rok (0)
                GRUDZIEŃ Od Nr I/1/2010 do Nr III/25/2010 (25)
            2011 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr IV/26/2011 do Nr IV/33/2011 (8)
                LUTY Od Nr V/34/2011 do Nr V/40/2011 (7)
                MARZEC Od Nr VI/41/2011 do Nr VI/46/2011 (6)
                KWIECIEŃ Od Nr VII/47/2011 do Nr VII/55/2011 (9)
                MAJ Od Nr VIII/56/2011 do Nr IX/68/2011 (13)
                CZERWIEC Od Nr X/69/2011 do Nr X/84/2011 (16)
                WRZESIEŃ Od Nr XI/85/2011 do Nr XII/100/2011 (16)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XIII/101/2011 do Nr XIV/108/2011 (8)
                LISTOPAD od Nr XV/109/2011 do Nr XV/125/2011 (17)
                GRUDZIEŃ od Nr XVI/126/2011 do Nr XVI/141/2011 (16)
            2012 rok (1)
                STYCZEŃ od Nr XVII/142/2012 do Nr XVII/152/2012 (11)
                LUTY od Nr XVIII/153/2012 do Nr XVIII/156/2012 (4)
                MARZEC od Nr XIX/157/2012 do Nr XIX/166/2012 (10)
                KWIECIEŃ od Nr XX/167/2012 do Nr XX/177/2012 (11)
                MAJ od Nr XXI/178/2012 do Nr XXI/195/2012 (18)
                CZERWIEC od Nr XXII/196/2012 do Nr XXII/209/2012 (14)
                SIERPIEŃ od Nr XXIII/210/2012 do Nr XXIII/213/2012 (4)
                WRZESIEŃ od Nr XXIV/214/2012 do Nr XXIV/221/2012 (8)
                PAŹDZIERNIK od Nr XXV/222/2012 do Nr XXV/231/2012 (10)
                LISTOPAD od Nr XXVI/232/2012 do Nr XXVI/252/2012 (21)
                GRUDZIEŃ od Nr XXVII/253/2012 do Nr XXVII/269/2012 (17)
            2013 rok (1)
                STYCZEŃ od Nr XXVIII/270/2013 do Nr XXVIII/279/2013 (10)
                LUTY od Nr XXIX/280/2013 do Nr XXIX/286/2013 (7)
                MARZEC od Nr XXX/287/2013 do Nr XXX/294/2013 (8)
                KWIECIEŃ od Nr XXXI/295/2013 do Nr XXXI/305/2013 (11)
                MAJ od Nr XXXII/306/2013 do Nr XXXII/322/2013 (17)
                CZERWIEC od Nr XXXIII/323/2013 do Nr XXXV/341/2013 (19)
                WRZESIEŃ Od Nr XXXVI/342/2013 do Nr XXXVI/347/2013 (6)
                PAŹDZIERNIK Od Nr XXXVII/348/2013 do Nr XXXVIII/358/2013 (11)
                LISTOPAD od Nr XXXIX/359/2013 do Nr XXXIX/373/2013 (15)
                GRUDZIEŃ od Nr XL/374/2013 do Nr XL/380/2013 (7)
            2014 rok (0)
                STYCZEŃ od Nr XLI/381/2014 do Nr XLI/389/2014 (9)
                LUTY od Nr XLII/390/2014 do nr XLII/397/2014 (8)
                MARZEC Od Nr XLIII/399/2014 do Nr XLIII/408/2014 (11)
                KWIECIEŃ Od Nr XLIV/409/2014 do Nr XLIV/416/2014 (8)
                CZERWIEC od Nr XLV/417/2014 do Nr XLVI/443/2014 (27)
                SIERPIEŃ od Nr XLVII/444/2014 do Nr XLVII/453/2014 (10)
                WRZESIEŃ Od Nr XLVIII/454/2014 do Nr XLVIII/456/2014 (3)
                PAŻDZIERNIK Od Nr XLIX/457/2014 do Nr XLIX/467/2014 (11)
        Uchwały Rady Miasta Radzionków - kadencja 2014-2018 (0)
            2014 rok (0)
                GRUDZIEŃ Od Nr I/1/2014 do Nr IV/30/2014 (30)
            2015 rok (0)
                STYCZEŃ (9)
    Burmistrz Miasta (0)
        Podstawowe informacje (1)
        Kompetencje Burmistrza Miasta (1)
        Sprawozdania z działalności Burmistrza (3)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2002 - 2006 (0)
            2002 rok (0)
                LISTOPAD Od Nr 1/02 do Nr 3/02 (3)
                GRUDZIEŃ Od Nr 4/02 do Nr 32/02 (29)
            2003 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 33/03 do Nr 47/03 (15)
                LUTY Od Nr 48/03 do Nr 69/03 (22)
                MARZEC Od Nr 70/03 do Nr 99/03 (30)
                KWIECIEŃ Od Nr 100/03 do Nr 122/03 (23)
                MAJ Od Nr 123/03 do Nr 136/03 (14)
                CZERWIEC Od Nr 137/03 do Nr 175/03 (39)
                LIPIEC Od Nr 176/03 do Nr 195/03 (20)
                SIERPIEŃ Od Nr 196/03 do Nr 216/03 (21)
                WRZESIEŃ Od Nr 217/03 do Nr 236/03 (20)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 237/03 do Nr 277/03 (41)
                LISTOPAD Od Nr 278/03 do Nr 298/03 (21)
                GRUDZIEŃ Od Nr 299/03 do Nr 337/03 (39)
            2004 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 338/04 do Nr 354/04 (17)
                LUTY Od Nr 355/04 do Nr 365/04 (11)
                MARZEC Od Nr 366/04 do Nr 398/04 (33)
                KWIECIEŃ Od Nr 399/04 do Nr 427/04 (29)
                MAJ Od Nr 428/04 do Nr 443/04 (16)
                CZERWIEC Od Nr 444/04 do Nr 460/04 (17)
                LIPIEC Od Nr 461/04 do Nr 476/04 (16)
                SIERPIEŃ Od Nr 477/04 do Nr 497/04 (21)
                WRZESIEŃ Od Nr 498/04 do Nr 530/04 (33)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 531/04 do Nr 557/04 (27)
                LISTOPAD Od Nr 558/04 do Nr 594/04 (36)
                GRUDZIEŃ Od Nr 595/04 do Nr 632/04 (38)
            2005 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 633/05 do Nr 661/05 (29)
                LUTY Od Nr 662/05 do Nr 677/05 (16)
                MARZEC Od Nr 678/05 do Nr 705/05 (28)
                KWIECIEŃ Od Nr 706/05 do Nr 729/05 (24)
                MAJ Od Nr 730/05 do Nr 755/05 (26)
                CZERWIEC Od Nr 756/05 do Nr 800/05 (45)
                LIPIEC Od Nr 801/05 do Nr 814/05 (14)
                SIERPIEŃ Od Nr 815/05 do Nr 842/05 (28)
                WRZESIEŃ Od Nr 843/05 do Nr 893/05 (51)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 894/05 do Nr 916/05 (23)
                LISTOPAD Od Nr 917/05 do Nr 949/05 (33)
                GRUDZIEŃ Od Nr 950/05 do Nr 982/05 (33)
            2006 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 983/06 do Nr 1014/06 (33)
                LUTY Od Nr 1016/06 do Nr 1038/06 (23)
                MARZEC Od Nr 1039/05 do Nr 1076/06 (38)
                KWIECIEŃ Od Nr 1077/06 do Nr 1108/06 (32)
                MAJ Od Nr 1109/06 do Nr 1128/06 (20)
                CZERWIEC Od Nr 1129/06 do Nr 1155/06 (27)
                LIPIEC Od Nr 1156/06 do Nr 1167/06 (12)
                SIERPIEŃ Od Nr 1168/06 do Nr 1202/06 (35)
                WRZESIEŃ Od Nr 1203/06 do Nr 1237/06 (35)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 1238/06 do Nr 1261/06 (24)
                LISTOPAD Od Nr 1262/06 do Nr 1294/06 (33)
                GRUDZIEŃ Nr 1295/06 (1)
        Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2006 - 2010 (0)
            2006 rok (0)
                GRUDZIEŃ Od Nr 1/06 do Nr 21/06 (21)
            2007 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 22/07 do Nr 41/07 (20)
                LUTY Od Nr 42/07 do Nr 63/07 (22)
                MARZEC Od Nr 64/07 do Nr 105/07 (42)
                KWIECIEŃ Od Nr 106/07 do Nr 128/07 (23)
                MAJ Od Nr 129/07 do Nr 156/07 (28)
                CZERWIEC Od Nr 157/07 do Nr 188/07 (32)
                LIPIEC Od Nr 189/07 do Nr 210/07 (22)
                SIERPIEŃ Od Nr 211/07 do Nr 240/07 (30)
                WRZESIEŃ Od Nr 241/07 do Nr 270/07 (30)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 271/07 do Nr 317/07 (47)
                LISTOPAD Od NR 318/07 do Nr 358/07 (41)
                GRUDZIEŃ Od Nr 359/07 do Nr 403/07 (45)
            2008 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 404/08 do Nr 429/08 (26)
                LUTY Od Nr 430/08 do Nr 453/08 (24)
                MARZEC Od Nr 454/08 do Nr 486/08 (33)
                KWIECIEŃ Od Nr 487/08 do Nr 523/08 (37)
                MAJ Od Nr 524/08 do Nr 549/08 (26)
                CZERWIEC Od Nr 550/08 do Nr 571/08 (22)
                LIPIEC Od Nr 572/08 do Nr 596/08 (25)
                SIERPIEŃ Od Nr 597/08 do Nr 624/08 (28)
                WRZESIEŃ Od Nr 625/08 do Nr 675/08 (51)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 676/08 do Nr 710/08 (35)
                LISTOPAD Od Nr 711/08 do Nr 742/08 (32)
                GRUDZIEŃ Od Nr 743/08 do Nr 780/08 (38)
            2009 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 781/09 do Nr 802/09 (22)
                LUTY Od Nr 803/09 do Nr 839/09 (37)
                MARZEC Od Nr 840/09 do Nr 869/09 (30)
                KWIECIEŃ Od Nr 870/09 do Nr 893/09 (24)
                MAJ Od Nr 894/09 do Nr 939/09 (46)
                CZERWIEC Od Nr 940/09 do Nr 978/09 (39)
                LIPIEC Od Nr 979/09 do Nr 1004/09 (26)
                SIERPIEŃ Od Nr 1005/09 do Nr 1036/09 (32)
                WRZESIEŃ Od Nr 1037/09 do Nr 1078/09 (44)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 1079/09 do Nr 1101/09 (23)
                LISTOPAD Od Nr 1102/09 do Nr 1133/09 (32)
                GRUDZIEŃ Od Nr 1134/09 do Nr 1172/09 (39)
            2010 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 1173/10 do Nr 1201/10 (29)
                LUTY Od Nr 1202/10 do Nr 1217/10 (16)
                MARZEC Od Nr 1218/10 do Nr 1262/10 (45)
                KWIECIEŃ Od Nr 1263/10 do Nr 1302/10 (40)
                MAJ Od Nr 1303/10 do Nr 1331/10 (29)
                CZERWIEC Od Nr 1332/10 do Nr 1389/10 (58)
                LIPIEC OD Nr 1390/10 do Nr 1411/10 (22)
                SIERPIEŃ Od Nr 1412/10 do Nr 1458/10 (47)
                WRZESIEŃ Od Nr 1459/10 do Nr 1502/10 (44)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 1503/10 do Nr 1553/10 (51)
                LISTOPAD Od Nr 1554/10 do Nr 1584/10 (30)
                GRUDZIEŃ Od Nr 1585/10 do Nr 1600/10 (16)
        Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2010 - 2014 (0)
            2010 rok (0)
                GRUDZIEŃ Od Nr 1/10 do Nr 29/10 (29)
            2011 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 30/11 do Nr 65/11 (36)
                LUTY Od Nr 66/11 do Nr 89/11 (24)
                MARZEC Od Nr 90/11 do Nr 132/11 (43)
                KWIECIEŃ Od Nr 133/11 do Nr 170/11 (37)
                MAJ Od Nr 171/11 do Nr 208/11 (38)
                CZERWIEC Od Nr 209/11 do Nr 245/11 (37)
                LIPIEC Od Nr 246/11 do Nr 274/11 (29)
                SIERPIEŃ Od Nr 275/11 do Nr 311/11 (37)
                WRZESIEŃ Od Nr 312/11 do Nr 350/11 (39)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 351/11 do Nr 378/11 (28)
                LISTOPAD Od Nr 379/11 do Nr 433/11 (55)
                GRUDZIEŃ Od Nr 434/11 do Nr 483/11 (50)
            2012 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 484/12 do Nr 517/12 (34)
                LUTY Od Nr 518/12 do Nr 545/12 (28)
                MARZEC Od Nr 546/12 do Nr 578/12 (33)
                KWIECIEŃ Od 579/12 do Nr 617/12 (39)
                MAJ Od Nr 618/12 do Nr 657/12 (40)
                CZERWIEC Od Nr 658/12 do Nr 712/12 (55)
                LIPIEC Od Nr 713/12 do Nr 729/12 (17)
                SIERPIEŃ Od Nr 730/12 do Nr 774/12 (45)
                WRZESIEŃ Od Nr 775/12 do Nr 821/12 (47)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 822/12 do Nr 865/12 (44)
                LISTOPAD Od Nr 866/12 do Nr 925/12 (60)
                GRUDZIEŃ Od Nr 926/12 do Nr 981/12 (56)
            2013 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 982/13 do Nr 1023/13 (42)
                LUTY Od Nr 1024/13 do Nr 1057/13 (34)
                MARZEC Od Nr 1058/13 do Nr 1090/13 (33)
                KWIECIEŃ Od Nr 1091/13 do Nr 1130/13 (40)
                MAJ Od Nr 1131/13 do Nr 1173/13 (43)
                CZERWIEC Od Nr 1174/13 do Nr 1217/13 (44)
                LIPIEC Od Nr 1218/13 do Nr 1250/13 (33)
                SIERPIEŃ Od Nr 1251/13 do Nr 1274/13 (24)
                WRZESIEŃ Od Nr 1275/13 do Nr 1320/13 (46)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 1321/13 do Nr 1355/13 (35)
                LISTOPAD Od Nr 1356/13 do Nr 1413/13 (58)
                GRUDZIEŃ Od Nr 1414/13 do Nr 1454/13 (41)
            2014 rok (0)
                STYCZEŃ Od Nr 1455/14 do nr 1492/14 (38)
                LUTY Od Nr 1493/14 do Nr 1524/14 (32)
                MARZEC Od Nr 1525/14 do Nr 1574/14 (50)
                KWIECIEŃ Od Nr 1575/14 do Nr 1618/14 (44)
                MAJ Od Nr 1619/14 do Nr 1657/14 (39)
                CZERWIEC Od Nr 1658/14 do Nr 1705/14 (48)
                LIPIEC Od Nr 1706/14 do Nr 1729/14 (24)
                SIERPIEŃ Od Nr 1730/14 do Nr 1766/14 (37)
                WRZESIEŃ Od Nr 1767/14 do Nr 1805/14 (39)
                PAŹDZIERNIK Od Nr 1806/14 do Nr 1847/14 (42)
                LISTOPAD Od Nr 1848/14 do Nr 1889/14 (42)
        Zarządzenia Burmistrza Kadencja 2014 - 2018 (0)
            GRUDZIEŃ Od Nr 1/14 do Nr 60/14 (60)
            STYCZEŃ Od Nr 61/15 do Nr 106/15 (46)
            LUTY Od Nr 107/15 (26)
    Numery telefonów do Urzędu Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem Gminy (0)
        Urząd Miasta (1)
        Miejskie Jednostki Organizacyjne (1)
        Spółki Prawa Handlowego z udziałem Gminy (1)
    Urząd Miasta (0)
        Regulamin Organizacyjny Urzędu (2)
        Kodeks Etyczny (1)
        Zastępca Burmistrza Miasta (1)
        Sekretarz Miasta (1)
        Skarbnik Miasta (1)
        Pracownicy i komórki organizacyjne Urzędu (0)
            Urząd Stanu Cywilnego (1)
            Komenda Straży Miejskiej (1)
            Referat Kadr i Płac (1)
            Radca Prawny (1)
            Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (1)
            Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli (1)
            Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (1)
            Pełnomocnik ds. Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi (1)
            Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (1)
            Wydział Gospodarki Miejskiej i Inwestycji (1)
            Referat Inwestycji i Remontów (1)
            Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych (1)
            Zespół ds. Administrowania Drogami i Gospodarki Mieszkaniowej (1)
            Referat Ochrony Środowiska (1)
            Referat Promocji Miasta i Aktywności Społecznej (1)
            Wydział Organizacyjny (1)
            Referat Administracyjny (1)
            Referat Spraw Obywatelskich (1)
            Referat ds. Informatyki (1)
            Referat Księgowości i Budżetu Miasta (1)
            Referat Podatków i Opłat Lokalnych (1)
            Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (1)
            Audytor wewnętrzny (1)
        Stanowienie aktów publicznoprawnych (1)
        Skargi i wnioski (1)
        Rejestry, ewidencje, archiwa (0)
            Archiwa (1)
            Ewidencje (1)
            Rejestry (0)
                Wykaz rejestrów dostępnych w Urzędzie Miasta Radzionków (1)
                Rejestr uchwał Rady Miasta (1)
                Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta (1)
                Rejestr uchwał Zarządu Miasta (0)
                    1998 rok (1)
                    Kadencja 1998 - 2002 (1)
                Rejestr aktów wewnętrznych (0)
                    2015 rok (10)
                    2014 rok (69)
                    2013 rok (85)
                    2012 rok (111)
                    2011 rok (81)
                    2010 rok (105)
                    2009 rok (35)
                    2008 rok (33)
                    2007 rok (26)
                    2006 rok (28)
                    2005 rok (21)
                    2004 rok (41)
                    2003 rok (26)
                    2002 rok (24)
                    2001 rok (29)
                    1998-2000 rok (4)
                Rejestr porozumień (0)
                    1998 (1)
                    1999 (1)
                    2000 (1)
                    2001 (1)
                    2002 (1)
                    2003 (1)
                    2004 (1)
                    2005 (1)
                    2006 (1)
                    2007 (1)
                    2008 (1)
                    2009 (1)
                    2010 (1)
                    2011 (1)
                    2012 (1)
                    2013 (1)
                    2014 (1)
                    2015 (1)
                Rejestr interpelacji i wniosków Radnych (2)
                    Wykaz interpelacji i wniosków według nazwisk radnych - Kadencja 2010-2014 (0)
                        Krzysztof Banek (55)
                        Michał Dzionsko (37)
                        Tomasz Gościniak (2)
                        Andrzej Hajda (14)
                        Stefan Hajda (24)
                        Klaudiusz Jania (25)
                        Eugeniusz Marek (27)
                        Łucjan Maruszczyk (15)
                        Marek Minas (20)
                        Marian Osadnik (1)
                        Urszula Pluskota (7)
                        Erhard Reiss (21)
                        Bernard Skibiński (0)
                        Piotr Tobór (33)
                        Marek Wilczek (33)
                        Dariusz Wysypoł (9)
                    Wykaz interpelacji i wniosków wedug nazwisk radnych - Kadencja 2014-2018 (0)
                        Krzysztof Banek (6)
                        Michał Dzionsko (3)
                        Wojciech Głogowski (7)
                        Andrzej Hajda (3)
                        Stefan Hajda (4)
                        Klaudiusz Jania (1)
                        Karol Majewski (12)
                        Eugeniusz Marek (6)
                        Łucjan Maruszczyk (1)
                        Marzena Michalska (3)
                        Ludomir Pawłowski (2)
                        Karol Pietryga (2)
                        Piotr Tobór (4)
                        Marek Wilczek (7)
                        Dariusz Wysypoł (3)
                    Kadencja 2014-2018 (0)
                        2014 (0)
                            Grudzień (31)
                        2015 (0)
                            Styczeń (12)
                            Luty (20)
                    Kadencja 2010-2014 (1)
                        2010 (0)
                            Grudzień (10)
                        2011 (0)
                            Styczeń (3)
                            Luty (6)
                            Marzec (7)
                            Kwiecień (8)
                            Maj (13)
                            Czerwiec (9)
                            Lipiec (9)
                            Wrzesień (7)
                            Październik (3)
                            Listopad (3)
                            Grudzień (5)
                        2012 (0)
                            Styczeń (4)
                            Luty (11)
                            Marzec (8)
                            Kwiecień (11)
                            Maj (7)
                            Czerwiec (12)
                            Lipiec (6)
                            Sierpień (10)
                            Wrzesień (6)
                            Październik (4)
                            Listopad (8)
                            Grudzień (2)
                        2013 (0)
                            Styczeń (4)
                            Luty (1)
                            Marzec (6)
                            Kwiecień (5)
                            Maj (8)
                            Czerwiec (5)
                            Wrzesień (10)
                            Październik (8)
                            Listopad (32)
                            Grudzień (12)
                        2014 (0)
                            Styczeń (2)
                            Luty (10)
                            Marzec (4)
                            Kwiecień (5)
                            Maj (1)
                            Czerwiec (12)
                            Lipiec (1)
                            Sierpień (13)
                            Wrzesień (5)
                            Październik (4)
                            Listopad (1)
                    Kadencja 2006-2010 (0)
                        2006-2007 (1)
                        2007-2008 (1)
                        2009 (0)
                            Styczeń (12)
                            Luty (9)
                            Marzec (9)
                            Kwiecień (12)
                            Maj (13)
                            Czerwiec (12)
                            Sierpień (2)
                            Wrzesień (4)
                            Październik (4)
                            Listopad (6)
                            Grudzień (4)
                        2010 (0)
                            Styczeń (8)
                            Luty (4)
                            Marzec (14)
                            Kwiecień (6)
                            Maj (7)
                            Czerwiec (14)
                            Lipiec (1)
                            Sierpień (3)
                            Wrzesień (15)
                            Listopad (1)
                Rejestr skarg i wniosków (0)
                    2010 rok (1)
                    2011 rok (1)
                    2012 rok (1)
                    2013 rok (1)
                    2014 rok (1)
                    2015 rok (1)
                Rejestr umów (0)
                    2010 rok (1)
                    2011 rok (1)
                    2012 rok (1)
                    2013 rok (1)
                    2014 rok (1)
                    2015 rok (1)
                Rejestr wniosków i opinii Komisji Rady Miasta (0)
                    Kadencja 2002-2006 (1)
                    Kadencja 2006-2010 (1)
                    Kadencja 2010-2014 (1)
                    Kadencja 2014-2018 (1)
                Rejestr aktów prawa miejscowego (1)
                Rejestr projektów uchwał Rady Miasta Radzionków (0)
                    Kadencja 2006-2010 (1)
                    Kadencja 2010-2014 (1)
                    Kadencja 2014-2018 (1)
                Rejestr Planów Miejscowych (1)
                Rejestr zamówień publicznych (0)
                    2010 rok (1)
                    2011 rok (1)
                    2012 rok (1)
                    2013 rok (1)
                    2014 rok (1)
                Rejestr Instytucji Kultury (1)
                Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw (0)
                    2010 rok (1)
                    2011 rok (2)
                    2012 rok (2)
                    2013 rok (2)
                    2014 rok (2)
                    2015 rok (1)
                Rejestr wniosków do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (0)
                    2014 rok (1)
                    2013 rok (1)
                    2012 rok (1)
                    2011 rok (1)
                    2010 rok (1)
                    2009 rok (1)
                    2008 rok (1)
                    2007 rok (1)
                    2006 rok (1)
                    2005 rok (1)
                    2004 rok (1)
                Rejestr wyborców (1)
                Rejestr ksiąg stanu cywilnego (1)
        Kontrole (0)
            Wykaz kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Radzionków (12)
            Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Radzionków (17)
            Kontrole wewnętrzne (17)
            Kontrola zarządcza (3)
        Audyt wewnętrzny (6)
    Miejskie Jednostki Organizacyjne (0)
        Wykaz Miejskich Jednostek Organizacyjnych (2)
        Centrum Kultury "Karolinka" (1)
        Gimnazjum (1)
        Liceum Ogólnokształcące (1)
        Miejska Biblioteka Publiczna (1)
        Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (1)
        Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Przedszkole nr 2 (1)
        Przedszkole nr 3 (1)
        Przedszkole nr 4 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 1 (1)
        Szkoła Podstawowa nr 2 (1)
        Zakład Gospodarki Komunalnej (1)
        Zakład Placówek Oświatowych (1)
        Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych (1)
    Spółki Prawa Handlowego z udziałem Gminy (0)
        Przychodnia Lekarska RAD-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (1)
        Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią (1)
    Oświadczenia Majątkowe (0)
        Oświadczenia majątkowe oraz inne informacje złożone w 2014r. (0)
            Radni Rady Miasta - kadencja 2014-2018 (14)
            Radni Rady Miasta - kadencja 2010-2014 (15)
            Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta (0)
                Pan Gabriel Tobor - Burmistrz Miasta (1)
                Pan Bernard Skibiński - Zastępca Burmistrza Miasta (1)
                Pani Aleksandra Gryboś - Skarbnik Miasta (1)
                Pan Rudolf Sobczyk - Sekretarz Miasta (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - szkoły, przedszkola (0)
                Pan Marek Napieraj - Dyrektor Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka (1)
                Pani Anna Gajkiewicz - Dyrektor Przedszkola nr 4 (1)
                Pani Barbara Bochnia - Dyrektor Przedszkola nr 3 (1)
                Pan Grzegorz Kłaczek - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (1)
                Pani Ilona Tomczyk - Dyrektor Przedszkola nr 2 (1)
                Pani Bożena Łukawska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza (1)
                Pani Danuta Minas - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich (1)
                Pani Halina Hypki - Dyrektor Zespołu Szk. Podst.- Gimn. (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - jednostki i zakłady budżetowe (0)
                Pan Marian Prodlik - Dyrektor MOSiR (1)
                Pan Stefan Bijak - Dyrektor ZGK (1)
                Pani Joanna Kwiecińska - Dyrektor ZPO (1)
                Pani Ewa Reimann - Dyrektor OPS (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - instytucje kultury (0)
                Pani Justyna Konik - Dyrektor CK "Karolinka" (1)
                Pani Halina Zgoda - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (1)
            osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta (0)
                Pani Danuta Karaś - Kierownik Referatu (1)
                Pani Grażyna Strachanowska - Kierownik Działu w OPS (1)
                Pani Iwona Grysko - Kierownik Działu w OPS (1)
                Pan Dariusz Szopa - Kierownik Referatu Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (1)
                Pani Zuzanna Senkała - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska (1)
                Pan Marcin Szczygieł - Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji (1)
                Pani Katarzyna Moj - Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych (1)
            osoba zarządzająca i członek ogranu zarządzającego gminną osobą prawną (1)
            informacje o złożonych oświadczeniach (4)
        Oświadczenia majątkowe oraz inne informacje złożone w 2013r. (0)
            Radni Rady Miasta - kadencja 2010-2014 (15)
            Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta (0)
                Pan Gabriel Tobor - Burmistrz Miasta (1)
                Pan Bernard Skibiński - Zastępca Burmistrza Miasta (1)
                Pani Aleksandra Gryboś - Skarbnik Miasta (1)
                Pan Rudolf Sobczyk - Sekretarz Miasta (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - szkoły, przedszkola (0)
                Pan Marek Napieraj - Dyrektor Gimnazjum (1)
                Pani Anna Gajkiewicz - Dyrektor Przedszkola nr 4 (1)
                Pani Barbara Bochnia - Dyrektor Przedszkola nr 3 (1)
                Pan Grzegorz Kłaczek - Dyrektor SP nr 2 (1)
                Pani Ilona Tomczyk - Dyrektor Przedszkola nr 2 (1)
                Pani Bożena Łukawska - Dyrektor SP nr 1 (1)
                Pani Danuta Minas - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich (1)
                Pani Halina Hypki - Dyrektor Zespołu Szk. Podst.- Gimn. (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - jednostki i zakłady budżetowe (0)
                Pan Marian Prodlik - Dyrektor MOSiR (1)
                Pan Stefan Bijak - Dyrektor ZGK (1)
                Pani Joanna Kwiecińska - Dyrektor ZPO (1)
                Pani Ewa Reimann - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - instytucje kultury (0)
                Pani Justyna Konik - Dyrektor CK "Karolinka" (1)
                Pani Halina Zgoda - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - spzoz (0)
                Pan Zbigniew Głowicki - Dyrektor SPZOZ (1)
            osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta (0)
                Pani Danuta Karaś - Kierownik Referatu (1)
                Pani Grażyna Strachanowska - Kierownik Działu w OPS (1)
                Pani Iwona Grysko - Kierownik Działu w OPS (1)
                Pan Dariusz Szopa - Kierownik Referatu Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (1)
                Pani Zuzanna Senkała - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska (1)
                Pan Marcin Szczygieł - Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji (1)
                Pani Katarzyna Moj - Kierownik Referatu (1)
            osoba zarządzająca i członek ogranu zarządzającego gminną osobą prawną (1)
            informacje o złożonych oświadczeniach (5)
        Oświadczenia majątkowe oraz inne informacje złożone w 2012r. (0)
            Radni Rady Miasta - kadencja 2010-2014 (15)
            Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta (0)
                Pan Gabriel Tobor - Burmistrz Miasta (1)
                Pan Bernard Skibiński - Zastępca Burmistrza Miasta (1)
                Pan Rudolf Sobczyk - Sekretarz Miasta (1)
                Pani Aleksandra Gryboś - Skarbnik Miasta (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - szkoły, przedszkola (0)
                Pani Danuta Minas - Dyrektor LO (1)
                Pani Bożena Łukawska - Dyrektor SP nr 1 (1)
                Pan Grzegorz Kłaczek - Dyrektor SP nr 2 (1)
                Pani Halina Hypki - Dyrektor Zespołu Szk. Podst.-Gimn. (1)
                Pan Marek Napieraj - Dyrektor Gimnazjum (1)
                Pani Ilona Tomczyk - Dyrektor Przedszkola nr 2 (1)
                Pani Barbara Bochnia - Dyrektor Przedszkola nr 3 (1)
                Pani Anna Gajkiewicz - Dyrektor Przedszkola nr 4 (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - jednostki i zakłady budżetowe (0)
                Pani Ewa Reimann - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (1)
                Pan Marian Prodlik - Dyrektor MOSiR (1)
                Pani Joanna Kwiecińska - Dyrektor ZPO (1)
                Pan Stefan Bijak - Dyrektor ZGK (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - instytucje kultury (0)
                Pani Halina Zgoda - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (1)
                Pani Justyna Konik - Dyrektor CK "Karolinka" (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - spzoz (0)
                Pan Zbigniew Głowicki - Dyrektor SPZOZ (1)
            osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta (0)
                Pan Marcin Szczygieł - Naczelnik Wydziału (1)
                Pan Dariusz Szopa - Kierownik Referatu Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (1)
                Pani Zuzanna Senkała - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska (1)
                Pani Danuta Karaś - Kierownik Referatu (1)
                Pani Katarzyna Moj - Kierownik Referatu (1)
                Pani Grażyna Strachanowska - Kierownik Działu w OPS (1)
                Pani Iwona Grysko - Kierownik Działu w OPS (1)
            informacje o złożonych oświadczeniach (4)
        Oświadczenia majątkowe oraz inne informacje złożone w 2011r. (0)
            Radni Rady Miasta - kadencja 2010-2014 (15)
            Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta (0)
                Pan Gabriel Tobor - Burmistrz Miasta (1)
                Pan Krzysztof Kula - Zastępca Burmistrza Miasta (1)
                Pan Rudolf Sobczyk - Sekretarz Miasta (1)
                Pani Aleksandra Gryboś - Skarbnik Miasta (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - szkoły, przedszkola (0)
                Pani Danuta Minas - Dyrektor LO (1)
                Pani Bożena Łukawska - Dyrektor SP nr 1 (1)
                Pan Grzegorz Kłaczek - Dyrektor SP nr 2 (1)
                Pani Halina Hypki - Dyrektor Zespołu Szk. Podst.-Gimn. (1)
                Pan Marek Napieraj - Dyrektor Gimnazjum (1)
                Pani Ilona Tomczyk - Dyrektor Przedszkola nr 2 (1)
                Pani Barbara Bochnia - Dyrektor Przedszkola nr 3 (1)
                Pani Anna Gajkiewicz - Dyrektor Przedszkola nr 4 (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - jednostki i zakłady budżetowe (0)
                Pani Ewa Reimann - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (1)
                Pan Marian Prodlik - Dyrektor MOSiR (1)
                Pan Piotr Tyczka - Dyrektor ZPO (1)
                Pani Joanna Kwiecińska - Dyrektor ZPO (1)
                Pan Stefan Bijak - Dyrektor ZGK (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - instytucje kultury (0)
                Pani Halina Zgoda - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (1)
                Pani Justyna Konik - Dyrektor CK "Karolinka" (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - spzoz (0)
                Pan Zbigniew Głowicki - Dyrektor SPZOZ (1)
            osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta (0)
                Pan Marcin Szyczygieł - Naczelnik Wydziału (1)
                Pan Dariusz Szopa - p.o Kierownik Referatu Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego (1)
                Pani Danuta Karaś - Kierownik Referatu (1)
                Pani Katarzyna Moj - Kierownik Referatu (1)
                Pani Zuzanna Senkała - p.o. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska (1)
                Pani Grażyna Strachanowska - Kierownik Działu w OPS (1)
                Pani Iwona Grysko - p.o. Kierownik Działu w OPS (1)
            informacje o złożonych oświadczeniach (4)
        Oświadczenia majątkowe oraz inne informacje złożone w 2010r. (0)
            Radni Rady Miasta - kadencja 2006-2010 (14)
            Radni Rady Miasta - kadencja 2010-2014 (15)
            Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta (0)
                Pan Gabriel Tobor - Burmistrz Miasta (1)
                Pan Krzysztof Kula - Zastępca Burmistrza Miasta (1)
                Pan Rudolf Sobczyk - Sekretarz Miasta (1)
                Pani Aleksandra Gryboś - Skarbnik Miasta (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - szkoły, przedszkola (0)
                Pani Danuta Minas - Dyrektor LO (1)
                Pani Bożena Łukawska - Dyrektor SP nr 1 (1)
                Pan Grzegorz Kłaczek - Dyrektor SP nr 2 (1)
                Pani Halina Hypki - Dyrektor Zespołu Szk. Podst.-Gimn. (1)
                Pan Marek Napieraj - Dyrektor Gimnazjum (1)
                Pani Ilona Tomczyk - Dyrektor Przedszkola nr 2 (1)
                Pani Barbara Bochnia - Dyrektor Przedszkola nr 3 (1)
                Pani Anna Gajkiewicz - Dyrektor Przedszkola nr 4 (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - jednostki i zakłady budżetowe (0)
                Pani Ewa Reimann - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej (1)
                Pan Marian Prodlik - Dyrektor MOSiR (1)
                Pan Piotr Tyczka - Dyrektor ZPO (1)
                Pan Stefan Bijak - Dyrektor ZGK (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - instytucje kultury (0)
                Pani Halina Zgoda - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (1)
                Pani Justyna Konik - Dyrektor CK "Karolinka" (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - spzoz (0)
                Pan Zbigniew Głowicki - Dyrektor SPZOZ (1)
            osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta (0)
                Pan Marcin Szyczygieł - Naczelnik Wydziału (1)
                Pani Danuta Karaś -Kierownik Referatu (1)
                Pani Katarzyna Moj - Kierownik Referatu (1)
                Pani Zuzanna Senkała - p.o. Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska (1)
                Pani Grażyna Strachanowska - Kierownik Działu w OPS (1)
                Pani Iwona Grysko - p.o. Kierownik Działu w OPS (1)
            informacje o złożonych oświadczeniach (4)
        Oświadczenia majątkowe oraz inne informacje złożone w 2009r. (0)
            Radni Rady Miasta (15)
            Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta (0)
                Pan Gabriel Tobor - Burmistrz Miasta (1)
                Pan Krzysztof Kula - Zastępca Burmistrza Miasta (1)
                Pan Rudolf Sobczyk - Sekretarz Miasta (1)
                Pani Aleksandra Gryboś - Skarbnik Miasta (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - szkoły, przedszkola (0)
                Pani Danuta Minas - Dyrektor LO (1)
                Pani Bożena Łukawska - Dyrektor SP nr 1 (1)
                Pan Grzegorz Kłaczek - Dyrektor SP nr 2 (1)
                Pani Halina Hypki - Dyrektor Zespołu Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych (1)
                Pan Marek Napieraj -Dyrektor Gimnazjum (1)
                Pani Ilona Tomczyk -Dyrektor Przedszkola nr 2 (1)
                Pani Barbara Bochnia - Dyrektor Przedszkola nr 3 (1)
                Pani Anna Gajkiewicz - Dyrektor Przedszkola nr 4 (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - jednostki i zakłady budżetowe (0)
                Pani Ewa Reimann - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej (1)
                Pan Marian Prodlik - Dyrektor MOSiR (1)
                Pan Piotr Tyczka - Dyrektor ZPO (1)
                Pan Stefan Bijak - Dyrektor ZGK (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - instytucje kultury (0)
                Pani Halina Zgoda - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (1)
                Pani Justyna Konik - Dyrektor CK "Karolinka" (1)
            kierownicy jednostek organizacyjnych gminy - spzoz (0)
                Pan Zbigniew Głowicki - Kierownik SPZOZ (1)
            osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta (0)
                Pan Marcin Szyczygieł - Naczelnik Wydziału (1)
                Pani Gabriela Mol -Kierownik USC (1)
                Pani Danuta Karaś -Kierownik Referatu (1)
                Pani Katarzyna Moj - Kierownik Referatu (1)
                Pani Zuzanna Senkała - p.o. Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska (1)
                Pani Grażyna Strachanowska - Kierownik Działu w OPS (1)
                Pan Michał Jochlik - pracownik OPS (1)
                Pani Iwona Grysko - pracownik OPS (1)
            informacje o złożonych oświadczeniach (4)
    Młodzieżowa Rada Miasta (0)
        Statut Młodzieżowej Rady Miasta (1)
        Młodzieżowa Rada Miasta kadencja 2009-2011 (0)
            Informacja o składzie oraz pełnionych funkcjach (3)
            Terminy sesji, porządki obrad (3)
            Uchwały (13)
            Protokoły (14)
            Projekty uchwał (2)
            Dane teleadresowe (1)
            Konkurs na logo Młodzieżowej Rady Miasta Radzionków (4)
        Młodzieżowa Rada Miasta kadencja 2006-2008 (0)
            Uchwały (17)
            Protokoły (4)
        Młodzieżowa Rada Miasta kadencja 2005-2006 (0)
            Uchwały (18)
            Protokoły (8)
    Dzienniki Ustaw, Monitory Polskie, Dzienniki Urzędowe oraz Prawo Unii Europejskiej (4)
    Dostęp do aktów prawnych (1)

Menu przedmiotowe
    "AKCJA ZIMA" (1)
    Ostrzeżenia meteorologiczne (1)
    Budżet i Majątek (0)
        Sprawozdania i informacje dotyczące budżetu miasta, jednostek organizacyjnych gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej (0)
            2014 rok (0)
                Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (4)
                Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (1)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (4)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (4)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (4)
                Rb-30S Sprawodanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (4)
                Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (4)
                Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (1)
                Rb-ST Sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego (1)
                Rb-UZ Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (1)
                Informacje finansowe (1)
                Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki z (1)
                Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Radzionków za I półrocze 2014 r. (1)
            2013 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (4)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (4)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (4)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (4)
                Rb-30S Sprawodanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (2)
                Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (2)
                Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (1)
                Rb-ST Sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego (1)
                Rb-UZ Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (1)
                Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2013 rok (1)
                Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych gminy za 2013 rok (1)
                Informacje finansowe (3)
                Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki z (1)
                Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Radzionków za I półrocze 2013 r. (1)
            2012 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2012 rok (1)
                Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (4)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (4)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (4)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (4)
                Rb-30S Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (1)
                Rb-34S Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych (1)
                Rb-UN Sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej (1)
                Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (1)
                Rb-UZ Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych (1)
                Rb-ST Sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego (1)
                Informacje finansowe (3)
                Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki z (1)
                Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych gminy za 2012 rok (1)
                Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Radzionków za I półrocze 2012 r. (1)
            2011 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2011 rok (1)
                Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych gminy za 2011 rok (1)
                Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki z (1)
                Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Radzionków za I połrocze 2011r. (1)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (5)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (5)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (5)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (4)
                Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (1)
                Informacje finansowe (3)
            2010 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Sprawozdanie finansowe miasta Radzionków za 2010 rok (1)
                Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych gminy posiadających osobowość prawną (1)
                Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych gminy za 2010 rok (3)
                Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (6)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (6)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (6)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (6)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie (5)
                Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (1)
                Informacje finansowe (3)
            2009 rok (0)
                Roczne sprawozdania z wykonania budżetu miasta (1)
                Półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (2)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (2)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (4)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (4)
                Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych (1)
                Informacje finansowe (1)
            2008 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Pólroczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych (1)
                Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych (1)
                Rb-N Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (1)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (4)
                Informacje finansowe (1)
            2007 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
                Rb-Z Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (4)
                Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego (4)
                Informacje finansowe (1)
            2006 rok (0)
                Roczne sprawozdania z wykonania budżetu miasta (1)
                Informacje finansowe (1)
            2005 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
            2004 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
            2003 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
            2002 rok (0)
                Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta (1)
        Projekty budżetu miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej (0)
            Procedura uchwalania budżetu miasta Radzionków (1)
            2015 rok (7)
            2014 rok (6)
            2013 rok (4)
            2012 rok (4)
            2011 rok (8)
            2010 rok (7)
            2009 rok (6)
            2008 rok (6)
            2007 rok (5)
        Majątek Gminy (0)
            2013 rok (1)
            2012 rok (1)
            2011 rok (1)
            2010 rok (1)
            2009 rok (2)
            2008 rok (1)
            2007 rok (1)
            2006 rok (1)
        Budżet Miasta Radzionków (0)
            Budżet Miasta Radzionków na 2015 rok oraz zmiany (19)
            Budżet Miasta Radzionków na 2014 rok oraz zmiany (194)
            Budżet Miasta Radzionków na 2013 rok oraz zmiany (177)
            Budżet Miasta Radzionków na 2012 rok oraz zmiany (183)
            Budżet Miasta Radzionków na 2011 rok oraz zmiany (179)
            Budżet Miasta Radzionków na 2010 rok oraz zmiany (194)
            Budżet Miasta Radzionków na 2009 rok oraz zmiany (104)
            Budżet Miasta Radzionków na 2008 rok oraz zmiany (112)
            Budżet Miasta Radzionków na 2007 rok (1)
            Budżet Miasta Radzionków na 2006 rok (1)
            Budżet Miasta Radzionków na 2005 rok (1)
            Budżet Miasta Radzionków na 2004 rok (1)
            Budżet Miasta Radzionków na 2003 rok (1)
        Kredyty, pożyczki i obligacje (0)
            2015 rok (0)
                kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł (4)
            2014 rok (0)
                pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 1.942.748,62 zł (2)
            2013 rok (0)
                kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000,00 zł (6)
                kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł (1)
                kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł (3)
            2012 rok (0)
                kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł (2)
                kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł (1)
            2010 rok (0)
                kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,00 zł (2)
                kredyt krótkoterminowy w wysokości 1.000.000,00 zł (1)
                obligacje na kwotę 2.500.000 zł (7)
                kredyt długoterminowy w wysokości 1.500.000,00 zł (6)
            2009 rok (0)
                kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000 zł (2)
                obligacje na kwotę 1.200.000 zł (2)
        Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Radzionków (0)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Radzionków na lata 2011-2026 oraz zmiany (16)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Radzionków na lata 2012-2022 oraz zmiany (14)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Radzionków na lata 2013-2023 oraz zmiany (16)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Radzionków na lata 2014-2023 oraz zmiany (13)
            Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Radzionków na lata 2015-2025 oraz zmiany (3)
    Edukacja, Kultura, Sport (0)
        Edukacja i Kultura (11)
        Sport (7)
        Ogłoszenia o konkursach (3)
    Gospodarka Komunalna (0)
        Gospodarka komunalna - informacje ogólne (1)
        Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie miasta Radzionków (3)
        Regulamin targowiska miejskiego (1)
    Mieszkania i Budownictwo (22)
    Nieruchomości (1)
        Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę (5)
        Przetargi na zbycie nieruchomości (5)
        Inne informacje (1)
    Nabory na wolne stanowiska pracy (0)
        Nabory na wolne stanowiska urzędnicze (1)
        Nabór kandydatów na stanowiska do C.K. Karolinka (2)
        Kwestionariusz osobowy i informacje podstawowe na temat naboru (2)
    Ochrona Środowiska (23)
    USTAWA ŚMIECIOWA (3)
    Organizacje pozarządowe (0)
        Wykaz Organizacji Pozarządowych (43)
        Program i Karta Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (1)
        Sprawozdania z realizacji rocznych programów współpracy (6)
        Nabór do komisji konkursowych (1)
        Informacje i komunikaty (1)
    Podatki, opłaty i inne (0)
        Podatek od nieruchomości (0)
            w 2006 roku (3)
            w 2007 roku (3)
            w 2008 roku (3)
            w 2009 roku (2)
            w 2010 roku (3)
            w 2011 roku (6)
            w 2012 roku (3)
            w 2013 roku (1)
            w 2014 roku (3)
            w 2015 roku (2)
        Podatek od środków transportowych (0)
            w 2006 roku (1)
            w 2007 roku (1)
            w 2008 roku (1)
            w 2009 roku (1)
            w 2010 roku (1)
            w 2011 roku (1)
            w 2012 roku (1)
            w 2013 roku (1)
            w 2014 roku (1)
            w 2015 roku (1)
        Opłata od posiadania psów (0)
            w 2006 roku (1)
            w 2007 roku (1)
            w 2008 roku (1)
            w 2009 roku (1)
            w 2010 roku (1)
            w 2011 roku (2)
            w 2012 roku (1)
            w 2013 roku (1)
            Informacja (1)
        Podatek rolny (0)
            w 2006 roku (1)
            w 2007 roku (1)
            w latach 2008 - 2010 (1)
            w 2011 roku (1)
            w 2012 roku (1)
            w 2013 roku (2)
        Podatek leśny (0)
            w 2006 roku (1)
            w 2007 roku (2)
            w 2008 roku (2)
            w 2009 roku (1)
            w 2010 roku (1)
            w 2011 roku (2)
            w 2012 roku (2)
            w 2015 roku (1)
        Opłata targowa (1)
        Śląska Karta Usług Publicznych (1)
        Opłata za zajęcie pasa drogowego (1)
        Opłata adiacencka (2)
        Dzierżawa gruntu (1)
        Najem lokali użytkowych (1)
    Pomoc Społeczna i Ochrona Zdrowia (0)
        Ochrona Zdrowia (3)
        Pomoc Społeczna (14)
    Programy i Strategie (0)
        Programy i strategie (32)
    Rolnictwo (0)
        Informacje (2)
    Straż Miejska (2)
    Konsultacje (0)
        Konsultacje społeczne na terenie Miasta Radzionków (0)
            Sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (1)
            Projekty aktów prawa miejscowego do konsultacji (1)
        Konsultacje społeczne Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach (1)
    Tablica Ogłoszeń (1)
        Ogłoszenia i informacje (42)
    Transport i Komunikacja (3)
    Wybory, Referenda (0)
        Państwowa Komisja Wyborcza (1)
        Obwody głosowania (1)
        Okręgi wyborcze (1)
    Wybory Prezydenta RP 10 maja 2015r. (0)
        Zarządzenie wyborów, kalendarz wyborczy (1)
        Państwowa Komisja Wyborcza (1)
        Wykaz miejsc do plakatowania obwieszczeń, plakatów komitetów wyborczych (1)
        Informacje dla wyborców (9)
            Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (1)
        Obwody głosowania, adresy lokali wyborczych (2)
        Obwodowe komisje wyborcze (1)
    Zabytki (1)
    Zagospodarowanie przestrzenne (0)
        Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (3)
        Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (1)
    Zamówienia Publiczne (0)
        Urząd Miasta - postępowania przetargowe (3)
        Miejskie Jednostki Organizacyjne - postępowania przetargowe (0)
            Zakład Gospodarki Komunalnej (1)
            Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (1)
            Centrum Kultury "Karolinka" (1)
            Ośrodek Pomocy Społecznej (0)
        Spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy - postępowania przetargowe (0)
            Przychodnia Lekarska "RAD-MED" Sp. z o.o. (1)
    Zarządzanie kryzysowe ważne! (5)
    Dostęp do informacji publicznej (1)
    Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej (1)
    Ponowne wykorzystanie informacji publicznej (1)
    PRZYDATNE ADRESY WWW (0)
        Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (1)
        Senat Rzeczypospolitej Polskiej (1)
        Zakład Ubezpieczeń Społecznych (1)
        Urząd Statystyczny (1)
        Regionalna Izba Obrachunkowa (1)
        Najwyższa Izba Kontroli (1)
        Urząd Skarbowy (1)
        Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach (1)
        Sąd Okręgowy w Gliwicach (1)
        Jednostki Samorządu Terytorialnego (9)
        Paszporty (1)
        Archiwum Państwowe (2)
        Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach (1)
        Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach (1)

Informacje ogólne
    Instrukcja korzystania z biuletynu (1)
    Wyjaśnienia skrótów pojęciowych (1)
    Redakcja (1)

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".